Frank Bretschneider

Lunik Lunik
by Frank Bretschneider Shitkatapult
CD/Digital - Feb 16, 2018
Plastik / Mechanik Plastik / Mechanik
by Frank Bretschneider Shitkatapult
12”/Digital - Jan 26, 2018
Sinn + Form Sinn + Form
by Frank Bretschneider Raster-Noton
CD - Jan 16, 2015
Komet Komet
by Frank Bretschneider Shitkatapult
CD/Digital - Feb 04, 2011